A munkavédelem nem csupán a munkavédelmi törvény szabályozásainak betartása miatt fontos. Az előírások elsődleges célja az, hogy a munkavállalók minden esetben biztonságos körülmények között dolgozzanak, úgy, hogy eközben az egészségük nem károsodik.

A Novo-Pyro Controll Kft-nél nem csak abban segítünk, hanem a partnereinknek, hogy elkerüljék a munkavédelmi törvény megsértését és a bírságokat. Szakértő csapattal és nagy tapasztalattal azon dolgozunk, hogy a munkahelyek biztonságosak legyenek.

A munkavédelmi szolgáltatás keretében az alábbiakat kérhetik tőlünk:

 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Munkavédelmi oktatás megtartása
 • Kockázatbecslési- és kockázatkezelési dokumentáció készítése
 • Munkavédelmi helyszíni szemle
 • Munkavédelmi folyamatos szolgáltatás

>>Munkavédelmi szolgáltatást keres? Kérje írásos ajánlatunkat itt!

Munkavédelmi szabályzat

A munkavédelmi szabályzatot ma már nem kötelező elkészíteni.  A munkavédelmi hatóság, vagyis az OMFF nem a munkavédelmi szabályzat meglétét ellenőrzi, hanem annak tartalmát. Nem elég tehát, ha pusztán egy dokumentum van a kezünkben – arra kell figyelni, hogy az adott munkaterületre vonatkozó, speciális munkavédelmi hatósági előírások maradéktalanul teljesüljenek.

Mit kell tartalmaznia a munkavédelmi szabályzatnak?

Az interneten számos munkavédelmi szabályzat minta elérhető, mégis célszerű a dokumentum elkészítését szakértőre bízni. Ha bennünket választ, biztos lehet abban, hogy a cégére szabott, tevékenységének megfelelő dokumentációt kap kézhez. A munkavédelmi szabályzat elkészítésekor a következő dolgokat tartjuk szem előtt:

 • A munkavédelem ügyrendje
 • A munkavédelmi oktatások rendje
 • Milyen egyéni védőeszközöket szükséges biztosítani a munkavállalóknak?
 • Kell-a a munkavállalóknak valamilyen bőrvédelmi szert, ipari kéztisztítót biztosítani?
 • Mik az adott területen a foglalkoztatás munkavédelmi feltételei?
 • Milyen lépéseket kell tenni munkabaleset esetén, vagy ha a munkavállalók megbetegszenek?
 • Milyen gyakorisággal és hogyan zajlódjon le a munkaalkalmasság vizsgálat?
 • Mikor kell védőitalt biztosítani a munkavállalóknak?
 • Vonatkoznak-e az adott területen a munkavégzésre különleges szabályok, például speciális tevékenység esetén?

A munkavédelmi szabályzatot a partnerünkkel történt, gondos egyeztetés és helyszíni találkozás után készítjük el.

>>Segítséget kér a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában? Kérje ajánlatunkat itt!

Munkavédelmi oktatás

Bízza ránk a munkavédelmi oktatás tematikájának összeállítását és az oktatás megtartását!

Az 1996. évi XXXI. törvény 22.§ paragrafusának 3 bekezdése értelmében a minden munkáltatónak kötelező tűzvédelmi oktatásban részesíteni a munkavállalóit. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a arról is rendelkezik, hogy a munkahelyeken rendszeresen munkavédelmi oktatást kell tartani – ennek megszervezése is a munkáltató feladata.

A munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatás tartása és naplózása nem csak azért fontos, mert ezek nélkül nem lehet eleget tenni a jogszabályi követelményeknek. Azért is érdemes komolyan venni a tűzvédelmi és munkavédelmi bemutatókat, mert egy baleset vagy vészhelyzet esetén ez akár életeket is menthet.

>>Kérje munkavédelmi oktatásról szóló ajánlatunkat itt!

Kockázatbecslési- és kockázatkezelési dokumentáció készítése

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a szerint azoknak a cégeknek és vállalkozásoknak, amelyeknek legalább 1 fő alkalmazottjuk van, kötelességük munkavédelmi kockázatbecslést végezni vagy végeztetni legalább 3 évente.

Ez a tevékenység komoly szakmai felkészülést igényel. Ilyenkor munkatársaink végigjárják a cég összes telephelyét, ellenőrzik a munkavédelmi szabályzat meglétét, a munkavédelmi oktatási naplót és megnézzük, milyen munkavédelmi előírásoknak kell megfelelnie a cégnek.

Ezek alapján kockázatbecslési dokumentációt készítünk a szabályoknak megfelelően. Ha szükséges, a vizsgálatot rendszeres időközönként megismételjük!

>>Munkavédelmi kockázatbecslésre itt kérhet ajánlatot!

Munkavédelmi helyszíni szemle

A munkavédelmi kockázatbecsléshez hasonlóan a munkavédelmi szemle során is elvégezzük a telephelyek bejárását. Gondosan ellenőrizzük a védelmi leírásokat, menekülési terveket, a munkavédelmi oktatás naplózását. Munkatársunk feltárja az esetleges hiányosságokat, illetve közösen megkeressük azokat a területeket, ahol kiemelt körültekintésre van szükség.

Folyamatos munkavédelmi szolgáltatás

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályozások rengeteg plusz terhet rónak a munkaadókra. A szabályos adminisztráció elvégzése és a szabályoknak való megfelelés gyakran szinte egy teljes munkaidős alkalmazott foglalkoztatását igénylik.

Az 1993 évi XCIII. törvény 8. § -a értelmében munkabiztonsági szaktevékenységet csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel lehet elvégeztetni. Szerencsére a legtöbb vállalkozásban csak kevés olyan terület van, amely munkavédelmi szempontból kiemelten kockázatosnak számít – így nem érdemes erre a feladatra külön alkalmazottat felvenni.

Ha szeretné megspórolni a költségeket, válassza folyamatos munkavédelmi szolgáltatásunkat.

Ez az alábbiakat tartalmazza:

 • Munkavédelmi oktatások megtartását, dokumentálását, az előírt gyakorisággal.
 • Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése a hatóságok felé.
 • Veszélyes munkaeszköz üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, dokumentálása.
 • Kockázatbecslési dokumentáció elvégzése, karbantartása, aktualizálása a jogszabályváltozásoknak megfelelően.
 • Egyéni védőeszközök beszerzésével kapcsolatos szaktanácsadás.
 • Munkavédelmi szemlék megtartása, a tapasztalatok dokumentálása, a meghozandó intézkedések megbeszélése előre egyeztetett időpontban, a szükséges gyakorisággal.
 • Munkaköri- és személyi higiénés orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének nyomon követése.
 • Munkavédelmi hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekeinek képviselete.

>>Külsős munkavédelmi szakembert keres? Ajánlatkéréshez kattintson ide!