Tűzvédelem

Tűzvédelem – Tűzvédelmi szabályzat készítés:

Új, felújított, kibővített, vagy átalakított létesítmények tűzvédelem esetében az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a kimondja, hogy Tűzvédelmi Szabályzatot köteles készíteni az a munkáltató, aki:

 • Ötnél több munkavállalót foglalkoztat (a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt!)
 • Ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet
 • Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat
 • Kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Fenti tűzvédelem törvény előírása szerint készítjük el a szabályzatot, valamennyi szükséges mellékletével együtt, (Tűzveszélyességi osztálybasorolás, tűzriadó terv, mentési terv, stb.) az alaprajz valamint a helyszín megtekintése, bejárása után.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és tűzvédelmi szabályzat elkészítésére vonatkozólag!


Tűzvédelem – Tűzoltó készülék nyilvántartás készítés:

Tartalmi követelményeit a 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő. Az úgynevezett „szemrevételezéses” ellenőrzést negyedévente kell elvégezni és dokumentálni, a nyilvántartást pedig a Tűzvédelmi Szabályzathoz kell mellékelni.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelmi témakörben és tűzoltó készülék nyilvántartás kezelésére vonatkozólag!


Tűzvédelem – Tűzvédelmi oktatás:

A tűz elleni védekezésről – tűzvédelem -, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 22. §-a értelmében minden munkáltató köteles gondoskodni munkavállalói, illetve a munkavégzésben résztvevő családtagjai évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról, továbbképzéséről, valamint arról, hogy a munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladataikat foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák.

Fenti jogszabályok alapján végezzük az oktatások megtartását, annak oktatási naplóban történő dokumentálását, előre egyeztetett időpontban, a szükséges gyakorisággal.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és tűzvédelmi oktatásra vonatkozólag!


Tűzvédelem – Tűzvédelmi szakvizsgáztatás:

A 45/2011 (XII.7.) BM rendelet értelmében az alábbi munkaköröket betöltő dolgozóknak tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük.

 • Hegesztők és nyílt lánggal járó munkát végzők
 • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokkal dolgozók, azt 300 kg feletti mennyiségben tárolók vagy 100 kg-ot meghaladó feldolgozását, felhasználását végzők
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők
 • Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők
 • Tűzoltó készülékek karbantartását végzők

Biztosítjuk az érintett dolgozók vizsgájának megszervezését, lebonyolítását, dokumentálását, nyilvántartását a jogszabályokban előírtak szerint.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és tűzvédelmi szakvizsgáztatásra vonatkozólag!


Tűzvédelem – Tűzvédelmi helyszíni szemle:

Az 1993 évi XCIII. törvény 23. §-a értelmében  a munkahelyet, az egyéni védőeszközt, munkaeszközt, a technológiát a munkáltatónak soron kívül is ellenőriznie/ ellenőriztetnie kell, ha a munkavállaló közvetlen veszélyeztetése áll fenn, vagy baleset következett be.

A munkavédelem, az ellenőrzés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység!

A 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak való megfelelőséget, a tapasztalt hiányosságokat, azok megszűntetésének módjait szintén helyszíni szemle során tárjuk fel és dokumentáljuk, a szakhatósági ellenőrzés nem kívánt következményeinek, esetleges bírságolásának megelőzése érdekében.

A tűzvédelem, az ellenőrzés elvégzése tűzvédelmi szaktevékenység!

A jogszabálynak megfelelően elvégezzük a helyszíni szemlét előre egyeztetett időpontban, a tapasztaltakat és a meghozandó intézkedéseket a munkáltató felé dokumentáljuk.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és tűzvédelmi helyszíni ellenőrzésre vonatkozólag!


Tűzvédelem – Tűzvédelmi folyamatos szolgáltatás:

A tűzvédelemről szóló 1996 évi XXXI. törvény értelmében az 57/1997. (X.21.) BM végrehajtási rendelet alapján tűzvédelmi szaktevékenységet:

 • „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeknél legalább középfokú szakképesítésű
 • „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeknél legalább alapfokú szakképesítésű személy láthat el.

Tűzvédelmi folyamatos szolgáltatásunk az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

 • A Tűzvédelmi szabályzat karbantartása, aktualizálása a jogszabályváltozásoknak megfelelően.
 • A Tűzvédelmi oktatások megtartását, dokumentálását, az előírt gyakorisággal.
 • Egyéni védőeszközök beszerzésével kapcsolatos szaktanácsadás.
 • Tűzvédelmi szemlék megtartása, a tapasztalatok dokumentálása, a meghozandó intézkedések megbeszélése előre egyeztetett időpontban, a szükséges gyakorisággal.
 • Munkaköri- és személyi higiénés orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének nyomonkövetése.
 • Tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekeinek képviselete.

Fenti szolgáltatásunk a munkavédelmi szakképesítésű alkalmazott kiváltására, munkájának „külsősként” vállalkozásban történő ellátására kínál alternatívát, szerződés keretében.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és tűzvédelmi folyamatos szolgáltatásokra vonatkozólag!


Tűzvédelem – Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat:

A 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírása értelmében, valamint az MSZ 10900-70 számú szabvány alapján végezzük a villamos fogyasztói berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát.

Az elvégzett tűzvédelemmel kapcsolatos munkáról szabványos jegyzőkönyvet készítünk.

Árainkat a mérőpontok számának függvényében alakítottuk ki, az esetleges javítási munkákra konkrét árajánlatot készítünk.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatra vonatkozólag!


Tűzvédelem – Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat:

Az MSZ 2364-714 M1 melléklet /2003-02, 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet alapján vállaljuk a különböző létesítmények érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, a kettős szigetelt villamos berendezések szigetelésmérését, valamint a kapcsolódó javítások elvégzését.

Az elvégzett tűzvédelemmel kapcsolatos munkáról szabványos jegyzőkönyvet készítünk.

Árainkat a mérőpontok számának függvényében alakítottuk ki, az esetleges javítási munkákra konkrét árajánlatot készítünk.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatra vonatkozólag!


Tűzvédelem –Villámvédelmi felülvizsgálat:

A felülvizsgálatot a 28/2011 (IX.6.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján végezzük, a szintén szabványos jegyzőkönyv biztosításával.

A villámvédelmi rendszer kiépítésére, javítására a helyszín ismerete és a felülvizsgálat eredménye alapján egyedi árajánlatot készítünk, igény esetén.

Kérje írásos ajánlatunkat tűzvédelem témakörben és villámvédelmi felülvizsgálatra vonatkozólag!